جستجو در دسته بندی ها
هیسترکتومیجراحی هیسترکتومی، عملی است که در آن رحم زنان برداشته می شود. رحم مکانی است که در هنگام بارداری جنین در آن رشد می کند. در طی این جراحی، کل رحم برداشته می شود. پس از هیسترکتومی، دیگر زن نمی تواند باردار شود. پس از جراحی سزارین، هیسترکتومی رایج ترین جراحی زنان است.

انواع مختلف هیسترکتومی :
1) هیسترکتومی توتال (کامل) :

دراین جراحی تمام رحم شامل دهانه رحم برداشته می شود و رایج ترین نوع جراحی است تخمدان ها ممکن است بسته به شرایط برداشته شوند.

2) هیسترکتومی ساب توتال (بخشی از رحم):

تنها بخش بالایی رحم برداشته می شود. دهانه رحم دست نخورده باقی می ماند. تخمدان ها ممکن است بسته به شرایط برداشته شوند.

3) هیسترکتومی رادیکال (گسترده):

دراین جراحی تمام رحم، دهانه رحم، بافت دو طرف دهانه رحم و بخش بالایی واژن برداشته می شوند. هیسترکتومی گسترده اغلب برای درمان انواع خاصی از سرطان مانند سرطان گردنه رحم انجام می شود. لوله های رحم و تخمدان ها ممکن است بسته به شرایط برداشته شوند.

روش های انجام عمل هیسترکتومی:
1) روش باز یا شکمی:

در این روش پزشک جدار شکم را بصورت طولی یا عرضی در حدود 8 تا10 سانتی متر برش داده و رحم را از طریق این برش خارج می نماید.

2) روش لاپاروسکوپی :

در این روش 3 یا 4 عدد سوراخ کوچک 5 تا 10 میلیمتري بر روي شکم ایجاد شده و با استفاده از دوربین ویدئویی و ابزارهاي مناسب اینکار عمل جراحی بطریق بسته انجام و رحم نیز بصورت تکه تکه از طریق همین سوراخها یا از راه واژن خارج میگردد.

3) روش واژینال :

در زنانی که زایمانهاي متعدد داشته و مقداري افتادگی رحم دارند رحم را کلا بدون برش جدار شکم و فقط از طریق واژینال توسط پزشک خارج می شود.

در هیسترکتومی بسته به علت انجام آن فقط خود رحم و یا یک یا هر دو تخمدان بهمراه آن خارج میشود شایعترین علت هیسترکتومی وجود فیبروم هاي علامت دار رحم می باشد.