جستجو در دسته بندی ها
مزایای زایمان طبیعی به سزارین

نحوه به دنیا آوردن فرزند کاملا به وضعیت جسمانی خانم باردار بستگی دارد. در صورتی که بارداری بدون مشکل و هیچ گونه ناراحتی طی شده باشد و مادر و جنین در طی این مدت با مشکلی برخورد نکرده باشند و یا اینکه طرز قرار گیری جنین مناسب باشد زایمان طبیعی امکان پذیر خواهد بود اما در غیر این صورت و داشتن مشکلات متعدد شاید متخصص زنان و زایمان به هیچ عنوان زایمان طبیعی را پیشنهاد نکند و زن باردار بناچار باید زایمان سزارین داشته باشد تا بتواند بدون آسیب رسیدن به مادر و جنین فرزند خود را به دنیا آورد. در حقیقت زایمان سزارین تنها باید در شرایط اضطراری و در مواردی که پزشک متخصص زنان اینگونه تشخیص دهد که زایمان طبیعی ممکن است جان مادر یا جنین را به خطر اندازد، باید انتخاب شود. پس بهتر است در مرحله اول انتخاب شما برای زایمان، زایمان به روش طبیعی باشد.